Msz pytania dotyczące naszych usług?

Zadzwoń lub wyślij do nas wiadomość. 

Karczowanie działki to zadanie wymagające nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale również wiedzy i doświadczenia. Odpowiednie planowanie prac pozwala na efektywne i szybkie oczyszczenie terenu, przy jednoczesnym sprawnym zarządzaniu materiałem wycinkowym. W tym celu karczowanie działki warto powierzyć wyspecjalizowanemu arboryście, który przygotuje plan przedsięwzięcia i będzie czuwać nad jego prawidłową i bezpieczną realizacją. 

Karczowanie i czyszczenie działek: Zakres usług

Realizacja inwestycji budowlanych wymaga odpowiedniego przygotowania terenu. W przypadku dotychczasowych nieużytków przygotowanie terenu pod inwestycję bardzo często obejmuje karczowanie działki. To wiąże się z koniecznością usunięcia powstałego po wycince materiału. Odpowiadając na zróżnicowane potrzeby inwestorów oferujemy kompleksowe usługi czyszczenia działek wraz z utylizacją oraz zagospodarowaniem biomasy (gałęzie, konary, karpiny, drewno). Jednocześnie:

  • karczujemy teren pod inwestycje, zabudowę,
  • przywracamy działki do produkcji rolnej,
  • prowadzimy wycinki w sadach oraz terenach upraw leśnych

oraz wiele innych. Karczowanie działki każdorazowo odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czyszczenie działek realizujemy zgodnie z indywidualną decyzją inwestora oferując możliwość:

  • usunięcia biomasy z terenu, 
  • pocięcia materiału na mniejsze sekcje, 
  • rozdrobnienia gałęzi pod kompostowanie i ściółkowanie.

Karczowanie i czyszczenie działek: Wrocław i okolica

Jesteś zmuszony przeprowadzić karczowanie działki? Wrocław i okolica to obszar naszej działalności. Oferujemy kompleksowe usługi czyszczenia działek z niepożądanych drzew i krzewów. Zapewniamy przy tym możliwość zagospodarowania powstałej biomasy, dzięki czemu nie musisz się martwić wywozem gałęzi czy ich rozdrabnianiem. Klientom zainteresowanym odzyskiem biomasy z wyciętego materiału dodatkowo oferujemy usługi rębakiem. Korzystamy z wysokowydajnego urządzenia, dzięki czemu szybko utylizujemy gałęzie, konary, a nawet pnie wyciętych drzew. 

Obsługujemy klientów indywidualnych, firmy oraz instytucje. Działamy kompleksowo i oferujemy elastyczne dopasowanie usługi do indywidualny potrzeb. Oprócz karczowania działki oferujemy również między innymi wycinanie drzew czy usuwanie gałęzi. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Twojej usługi.