Msz pytania dotyczące naszych usług?

Zadzwoń lub wyślij do nas wiadomość. 

Jedną z naszych specjalności jest diagnostyka drzew. W odpowiedzi na potrzeby Klientów przygotowujemy opracowania oceny stanu zdrowotnego drzewa za pomocą specjalistycznego sprzętu oraz metody VTA (Visual Tree Assessment – wizualna ocena statyki drzew). Jednocześnie w ramach prac diagnostycznych określamy podstawowe parametry drzewa i przeprowadzamy:

  • obserwację budowy i fizjonomii korony drzewa z użyciem technik wspinaczkowych,
  • badana na obecność chorób, patogenów, porostów,
  • ocenę ubytków i uszkodzeń, technik i sposobów i jakości dokonanych cięć w przeszłości,
  • analizę istniejących uwarunkowań środowiskowych wraz z określeniem rekomendowanych zabiegów,
  • próby obciążeniowe oraz skanowanie pnia i odziomka na wypróchnienia, przy pomocy endoskopu ultrasonograficznego.

 

Współpracujemy w tym zakresie i korzystamy ze wsparcia specjalistów, takich jak ornitolog, chiropterolog, dendrolog oraz entomolog.

Dlaczego korzystamy z pomocy dendrologa?

Nauka o drzewach to dendrologia (z greckiego dendron – drzewo, logos – nauka). Dendrolog, inaczej  „drzewoznawca”, to specjalista zajmujący się drzewami oraz krzewami, w kontekście morfologii, anatomii, geografii, genetyki oraz introdukcji czyli wprowadzeniem do uprawy obcych gatunków roślin oraz ich aklimatyzacji. 

Główne aspekty pracy dendrologa skupiają się na badaniu ubytków, wykrywaniu wszelkich pęknięć w drzewie lub zgnilizn czy próchnic, a więc objawów kwalifikujących drzewo do zabiegów pielęgnacyjnych, leczenia lub wycinki. Jednocześnie dendrolog rozpoznaje gatunki drzew i krzewów oraz dokonuje podstawowych pomiarów drzew: wysokości drzewa, rozpiętości korony, obwodu pnia w celu inwentaryzacji. 

Dzięki wsparciu profesjonalnego dendrologa arboryści mogą jeszcze lepiej diagnozować drzewa i dbać o ich dobrostan, a w przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew, mamy pewność, że wycinamy drzewo, którego stan uniemożliwiał prowadzenie skutecznych działań pielęgnacyjnych lub leczniczych.

Diagnostyka drzew i dendrolog: Wrocław i okolica

Potrzebny Ci dendrolog? Wrocław i okolica to obszar naszej działalności. Zapewniamy profesjonalną diagnostykę drzew owocowych, ozdobnych oraz sędziwych. Cały czas korzystamy ze wsparcia specjalisty. Dendrolog ocenia stan drzewa i wydaje rekomendacje w zakresie dalszych działań. W zależności od rokowań możemy przeprowadzić profesjonalną pielęgnację chorego drzewa lub je usunąć. 

Współpracujemy z klientami prywatnymi, firmami i instytucjami.  Oferujemy również między innymi karczowanie działki. Zapewniamy najwyższą jakość usług, przy zachowaniu korzystnych warunków finansowych. Zapraszamy do kontaktu.